Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-01-20 住宅 堅尼地城 堅城中心 611 477 9.130 K021473 詳情 按揭計算
  2018-01-20 住宅 堅尼地城 太生大廈 420 292 14500 K024182 詳情
  2018-01-20 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 329 7.000 H040075 詳情 按揭計算
  2018-01-20 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 589 464 8.800 K016178 詳情 按揭計算
  2018-01-20 住宅 堅尼地城 西寧閣 850 691 12.800 K012271 詳情 按揭計算
  2018-01-20 住宅 堅尼地城 桃李園 474 372 5.500 K008806 詳情 按揭計算
  2018-01-20 住宅 堅尼地城 桃李園 474 371 5.500 17000 K018667 詳情 按揭計算
  2018-01-20 住宅 堅尼地城 海都樓 B座 350 262 14000 K002501 詳情
  2018-01-20 住宅 堅尼地城 翰林軒 第01座 529 401 7.980 H037850 詳情 按揭計算
  2018-01-20 住宅 堅尼地城 堅城中心 705 536 30000 K005724 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.