Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2017-04-29 住宅 堅尼地城 昌吉大廈 -- -- 15800 K002613 詳情
  2017-04-29 住宅 堅尼地城 均益大廈 第02期 D座 -- -- 5.580 H043146 詳情 按揭計算
  2017-04-29 住宅 堅尼地城 羲皇台一號 第04座 520 473 6.280 K024899 詳情 按揭計算
  2017-04-29 住宅 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 980 762 16.000 39000 H045257 詳情 按揭計算
  2017-04-29 住宅 堅尼地城 海怡花園 第01座 820 595 9.500 K003725 詳情 按揭計算
  2017-04-29 住宅 堅尼地城  811 614 15.000 H034539 詳情 按揭計算
  2017-04-29 住宅 堅尼地城 順昌大廈 521 361 5.800 K003721 詳情 按揭計算
  2017-04-29 住宅 堅尼地城 維壹 895 662 14.500 K022649 詳情 按揭計算
  2017-04-29 住宅 堅尼地城 永泰大廈 650 534 6.800 K026131 詳情 按揭計算
  2017-04-29 住宅 堅尼地城 紫蘭樓 820 662 9.500 K025266 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.