Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2017-07-25 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 629 482 9.500 K011670 詳情 按揭計算
  2017-07-25 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 802 619 14.000 K011657 詳情 按揭計算
  2017-07-25 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 692 530 10.000 K003336 詳情 按揭計算
  2017-07-25 住宅 堅尼地城 桃李園 474 372 5.500 K008806 詳情 按揭計算
  2017-07-25 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 692 530 12.980 43000 H027517 詳情 按揭計算
  2017-07-25 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 802 619 14.880 K000780 詳情 按揭計算
  2017-07-25 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 401 313 7.300 K000519 詳情 按揭計算
  2017-07-25 住宅 堅尼地城 卿旺大廈 560 389 8.500 K016014 詳情 按揭計算
  2017-07-25 住宅 堅尼地城 南雄大廈 A座 475 413 5.600 H030703 詳情 按揭計算
  2017-07-25 住宅 堅尼地城 美菲閣 第01座 420 330 6.100 K027061 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.