Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2017-09-20 住宅 堅尼地城 寶雅山 964 712 17.400 H029212 詳情 按揭計算
  2017-09-20 住宅 堅尼地城 永泰大廈 650 534 6.800 K026131 詳情 按揭計算
  2017-09-20 住宅 堅尼地城 雅福台 545 338 6.480 H037432 詳情 按揭計算
  2017-09-20 住宅 堅尼地城 景賜大廈 435 344 6.000 H030749 詳情 按揭計算
  2017-09-20 住宅 西營盤 西浦 738 554 14.500 H038136 詳情 按揭計算
  2017-09-20 住宅 堅尼地城 嘉富大廈 A座 672 527 8.850 K027313 詳情 按揭計算
  2017-09-20 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 697 507 10.000 K000070 詳情 按揭計算
  2017-09-20 住宅 堅尼地城 業昌大廈 620 465 5.880 H028424 詳情 按揭計算
  2017-09-20 住宅 西營盤 錦明閣 495 378 6.300 H027271 詳情 按揭計算
  2017-09-20 住宅 堅尼地城 翠荷苑 491 330 5.400 K009365 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.