Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-01-23 住宅 堅尼地城 翰林軒 第01座 -- -- 28000 H042295 詳情
  2019-01-23 住宅 堅尼地城 翰林軒 第01座 1048 790 15.280 K005886 詳情 按揭計算
  2019-01-23 住宅 堅尼地城 翰林軒 第02座 529 401 8.100 H027830 詳情 按揭計算
  2019-01-22 住宅 堅尼地城 五福大廈 601 495 8.000 H034018 詳情 按揭計算
  2019-01-21 住宅 堅尼地城 浚峰 -- 544 14.500 H043478 詳情 按揭計算
  2019-01-21 住宅 堅尼地城 雅福台 564 344 6.680 17800 K007839 詳情 按揭計算
  2019-01-21 住宅 堅尼地城 龍暉花園 第02座 429 307 6.000 K009816 詳情 按揭計算
  2019-01-21 住宅 堅尼地城 珍珠閣 B座 505 435 8.480 K013056 詳情 按揭計算
  2019-01-21 住宅 堅尼地城 西寧閣 850 691 12.800 H041192 詳情 按揭計算
  2019-01-21 住宅 堅尼地城 西寧閣 850 691 15.500 35000 H038966 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.