Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2020-02-24 住宅 堅尼地城 浚峰 -- 324 9.500 H043491 詳情 按揭計算
  2020-02-22 住宅 堅尼地城 珍珠閣 B座 505 435 8.500 H031874 詳情 按揭計算
  2020-02-22 住宅 堅尼地城 珍珠閣 A座 505 435 8.500 H037470 詳情 按揭計算
  2020-02-22 住宅 堅尼地城 南生大廈 -- 451 8.400 H036575 詳情 按揭計算
  2020-02-22 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 401 313 8.180 22000 K000519 詳情 按揭計算
  2020-02-22 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 629 482 11.500 K002447 詳情 按揭計算
  2020-02-22 住宅 西營盤 帝后華庭 第02座 -- -- 8.100 W095685 詳情 按揭計算
  2020-02-22 住宅 堅尼地城 尚嶺 -- 307 7.500 H043687 詳情 按揭計算
  2020-02-22 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 488 12.000 K003455 詳情 按揭計算
  2020-02-22 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 638 470 9.980 H027531 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.