Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-11-16 住宅 堅尼地城 和發大廈 -- 274 H045352 詳情
  2018-11-15 住宅 堅尼地城 美菲閣 第01座 375 302 6.500 15800 H032999 詳情 按揭計算
  2018-11-15 住宅 堅尼地城 金堂大廈 593 476 6.850 K024670 詳情 按揭計算
  2018-11-15 住宅 堅尼地城 傲翔灣畔 1074 790 50000 K020850 詳情
  2018-11-15 住宅 堅尼地城 華寶大廈 580 407 7.980 K012183 詳情 按揭計算
  2018-11-15 住宅 堅尼地城 域多利道60號 949 698 16.800 K002295 詳情 按揭計算
  2018-11-15 住宅 上環 寶泰大廈 496 357 7.180 H039026 詳情 按揭計算
  2018-11-15 住宅 堅尼地城 東蔚苑 494 316 6.200 H038646 詳情 按揭計算
  2018-11-15 住宅 堅尼地城 西寧閣 850 691 34800 H030762 詳情
  2018-11-15 住宅 堅尼地城 羲皇台一號 第04座 520 473 6.500 K024899 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.