Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2017-08-16 住宅 堅尼地城 曉暉大廈 512 411 6.480 K020085 詳情 按揭計算
  2017-08-16 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 655 496 11.800 K000591 詳情 按揭計算
  2017-08-16 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 655 496 11.800 K026579 詳情 按揭計算
  2017-08-16 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 886 660 16.000 K000583 詳情 按揭計算
  2017-08-16 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 886 660 14.800 K001120 詳情 按揭計算
  2017-08-16 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 887 651 15.450 K004962 詳情 按揭計算
  2017-08-16 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 887 651 15.000 K011139 詳情 按揭計算
  2017-08-16 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 659 470 9.000 K027532 詳情 按揭計算
  2017-08-16 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 887 651 14.980 K021865 詳情 按揭計算
  2017-08-16 住宅 堅尼地城 西寧閣 850 691 12.800 K012271 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.