Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2021-08-03 住宅 堅尼地城 高逸華軒 948 714 43000 K024383 詳情
  2021-08-03 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 401 313 22000 H049446 詳情
  2021-08-03 住宅 堅尼地城 海怡花園 第01座 611 437 24000 K007311 詳情
  2021-08-03 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 886 660 36000 K004593 詳情
  2021-08-02 住宅 堅尼地城 聯基新樓 480 339 17500 K003973 詳情
  2021-08-02 住宅 堅尼地城 山市樓 450 319 7.500 19000 H035429 詳情 按揭計算
  2021-08-02 住宅 堅尼地城 大新閣 -- -- 11.880 H120499 詳情 按揭計算
  2021-07-31 住宅 堅尼地城 文豪花園 981 685 15.300 H050385 詳情 按揭計算
  2021-07-31 住宅 堅尼地城 聯威新樓 480 328 5.200 K008083 詳情 按揭計算
  2021-07-30 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 886 663 36000 H037448 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.