Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2021-10-15 住宅 堅尼地城 聯基新樓 520 382 6.000 K020809 詳情 按揭計算
  2021-10-04 住宅 堅尼地城 聯基新樓 500 371 5.700 K018544 詳情 按揭計算
  2021-09-24 住宅 堅尼地城 聯基新樓 -- -- 5.800 H048554 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.