Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2021-09-24 堅尼地城 美新樓 B座 16 A 5.780 詳情 最近放盤
  2021-09-24 堅尼地城 泓都 第01座 20 H 887 15.650 @17644 詳情 最近放盤
  2021-09-23 堅尼地城 皇后大道西425號Y-Z 8 425Z-RP 6.400 詳情 最近放盤
  2021-09-23 堅尼地城 加多近山 17 C 484 9.350 @19318 詳情 最近放盤
  2021-09-23 堅尼地城 持平大廈 5 B 409 5.025 @12286 詳情 最近放盤
  2021-09-23 堅尼地城 怡景花園 第01座 4 A 7.450 詳情 最近放盤
  2021-09-23 堅尼地城 曉譽 31 D 405 7.750 @19136 詳情 最近放盤
  2021-09-23 堅尼地城 金陵閣 6 B4 383 4.550 @11880 詳情 最近放盤
  2021-09-23 堅尼地城 龍翔花園 27 B 549 8.280 @15082 詳情 最近放盤
  2021-09-23 堅尼地城 泓都 第02座 36 D 656 9.500 @14482 詳情 最近放盤
  2021-09-23 堅尼地城 順暉大廈 16 B 451 5.838 @12945 詳情 最近放盤
  2021-09-23 堅尼地城 美菲閣 第02座 19 D 589 10.480 @17793 詳情 最近放盤
  2021-09-23 堅尼地城 華寶大廈 11 G 550 7.860 @14291 詳情 最近放盤
  2021-09-21 堅尼地城 龍暉花園 第01座 19 C 429 6.680 @15571 詳情 最近放盤
  2021-09-21 堅尼地城 嘉安大廈 A座 15 2 655 8.550 @13053 詳情 最近放盤
  2021-09-21 堅尼地城 金陵大廈 8 14 6.000 詳情 最近放盤
  2021-09-21 堅尼地城 聯基新樓 19 4 5.700 詳情 最近放盤
  2021-09-21 堅尼地城 嘉輝花園 A座 31 1 370 6.150 @16622 詳情 最近放盤
  2021-09-20 堅尼地城 學士台 第01座 25 H 620 8.000 @12903 詳情 最近放盤
  2021-09-20 堅尼地城 加惠台 第01座 18 E 658 10.580 @16079 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.